Smiling Yogini in Zhengzhou, China

Smiling Yogini in Zhengzhou, Henan, China